عین الحیات

«کشتی شکست خورده ی» موج فرات ها!

ارکان آسمان به تو دارد ثبات ها

 

ای مبتدا بهِ همه ی خیرها حسین!

ای منتهی الیهِ تمام نجات ها

 

باید که در کتابت شأنت درخت ها

مثل قلم شوند و سواحل دوات ها

 

کردند تعبیه به سر شیعه در ازل

با لطف چشم های تو عین الحیات ها

 

وقتی سه بار روی زبان برده می شوی

تغییر می دهی همه ی التفات ها

 

من تشنه ی همیشگی روضه ی توام

بیزارم از شنیدن لاتائلات ها

 

«صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین»

عیسی دمش به لطف تو دارد حیات ها

 

بی روضه و عزای تو بر باد می روند

«آتوا الزکوة» ها و «أقیموا الصلوة» ها...

 

تو این شبا منم از دعای خیرتون فراموش نکنین

امّا نه! به جای من برای آقام دعا کنید

نوشته شده در دوشنبه سیزدهم تیر 1390 ساعت  20:45